Klachten & Garantie

 

Klachten

Wij vinden het heel vervelend als je niet tevreden bent en zullen daarom je klachten serieus nemen. Ons streven is 100% tevreden klanten, we denken dus graag met je mee.

Stuur een e-mail met ordernummer en eventueel foto’s naar info@aenalifestyle.nl en omschrijf zo uitgebreid mogelijk wat je klacht is. Binnen 48 uur nemen wij contact met je op. 

Komen we er samen niet uit, waar we natuurlijk niet vanuit gaan, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling bij Stichting Webwinkelkeur. Daarnaast is het ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan ben je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Garantie

  1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid           en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het         product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer       kan doen gelden.

  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de            originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor           elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

  5. De garantie geldt niet indien:

  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de verpakking          behandeld zijn;

  - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

    Identiteit ondernemer

    A&A Lifestyle & More
    Voortmanweg 20
    7421 EK  Deventer
    info@aenalifestyle.nl
    06 - 21 28 09 10
    KVK: 80695965
    BTW: NL 8617.65.357.B.01